Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2011

MajoHombre
MajoHombre
8798 ec3f
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamiuminator miuminator
MajoHombre

That awkward moment when you don't know how to smile when you will be taking a picture


So you’re like:

But when you see your picture, you look like:

Reposted fromusagisensei usagisensei viamiuminator miuminator
MajoHombre
Może dlatego że są kurwa bardzo dobre.
Reposted frompsychob psychob viamiuminator miuminator
MajoHombre
6047 e7a1
Reposted fromperopero peropero viamiuminator miuminator
MajoHombre
5213 0d7a
Reposted fromMelody14 Melody14 viamiuminator miuminator

September 02 2011

MajoHombre
Motivation
Reposted byjackieoiambabsiRekrut-K100mostBeautifulCouplesIeverKilledBunnyBooantifuchsMadMaidsoupchickworstcaseDeactivatedhashnupekyouamnoSoup4Uhansesadarthanarvinyeasphalarprincesssa
MajoHombre
2231 afd4 500
Reposted byjalokim0 jalokim0

August 29 2011

MajoHombre
Play fullscreen
Uwielbiam Badu za teksty i za... MUZYKE!!
MajoHombre
MajoHombre
2770 acb3
Reposted fromdexecto dexecto viamiuminator miuminator

August 27 2011

MajoHombre
1545 6655 500
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viacytaty cytaty
MajoHombre
7534 46dc
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacytaty cytaty
MajoHombre
I don't want realism. I want magic.
— Tennessee Williams
MajoHombre
Liczy się tylko „teraz”. Nie przeszłość i nie przyszłość. Każde zwierzę na ziemi to chyba wiedziało, oprócz człowieka. Ludzie spędzali życie na rozpamiętywaniu przeszłości albo planowaniu przyszłości.
— McClure Ken
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
MajoHombre
Ten post, podoba mi się SZCZEGÓLNIE. W koncu moge wyładować emocje. :D
MajoHombre
Ahahahah ale siara.:D Ciekawe czy połknął. :D:D
MajoHombre
to kiedy zaczynasz? :D
MajoHombre
Reposted fromanks anks viaPoland Poland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl